Başvuru Süreci ve Kurallar

TÜGİAD - BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

STAJYER GİRİŞİMCİ YARIŞMASI

YARIŞMA KURALLARI

GENEL BİLGİLER

1) Düzenleyenler

TÜGİAD (Türkiye Genç İş Adamları Derneği) (Bundan böyle kısaca “TÜGİAD” olarak anılacaktır)

Bahçeşehir Üniversitesi(Bundan böyle kısaca “BAU” olarak anılacaktır)

2) Yarışma Yürütücü Birimleri

Düzenleyici taraflar arasında, yarışma süresince koordinasyonu, iletişimi ve süreçlerin yürütümü açısından aşağıda yer alan birimler Yarışma Yürütme Birimleri olarak;

TÜGİAD adına Girişimcilik Komisyonu,

BAU adına Teknoloji Transfer Ofisi tayin edilmiştir.

3) Yarışmanın Amacı

BAU’da ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin girişimcilik potansiyelini; ortaya çıkarmak, öğrencileri; iş kurma konusunda cesaretlendirmek, ilham vermek, bilinçlendirmek ve desteklemektir.

4) Kapsam:

Yarışma tüm BAU öğrencilerinin katılımını kapsamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI
 1. GENEL KURALLAR

  Yarışmaya katılım için ilk koşul, başvuru tarihi itibariyle ve başvuru süresince BAU öğrencisi olmaktır.

 • Yarışmaya katılmak için herhangi bir fakülte ve bölüm ayrımı yoktur.
 • Yarışmaya katılmak için belirlenen takvime uyulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılım sürecinde öğrenciler bahcesehir.edu.tr ve/veya stu.bahcesehir.edu.tr uzantılı veya BAU tarafından sağlanan öğrenci e-posta adreslerini kullanacaklardır. Bu koşul, öğrencilerin Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olduklarına dair bir kontrol mekanizması sağlayacaktır. Yarışma tanıtım duyurusu ile son başvuru tarihine kadar süre içinde mezun olan ve mezun oldukları süreye kadar başvur yapan öğrencilerden öğrenci belgesi talep edilecektir.
 • Katılım formunda istenen bilgileri eksik ya da yanlış dolduran adaylar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışma kapsamında istenen belgeleri yarışma takvimine uygun olarak teslim etmeyenlerin başvuruları iptal edilecektir.
Başvuru Sürecine İlişkin Kurallar
 1. Yarışmaya katılmak isteyenlerin hayata geçirilme potansiyeli olan bir iş fikrine sahip olmaları gerekmektedir.
 2. İş fikri için herhangi bir konu ya da sektör sınırlandırması bulunmamaktadır.
 3. Sunulacak olan iş fikrinin şu özellikleri taşıması gerekmektedir:
  • Bir soruna çözüm bulması.
  • Uygulanabilir olması.
  • Ülke ekonomisi için katkı sağlar nitelikte olması.
  • İstihdam yaratma potansiyeli olması.
  • Benzer veya muadil ürünlere karşı rekabetçi olması.
  • Genel ahlaki kurallar ve toplumsal değerlerle uyumlu olması.
 4. Yarışmaya katılmak için stajyergirisimci.com adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması, BAUTTO tarafından kaşelenip imzalanması ve yarışma katılımcısının kendisine ait olan iş fikrini anlatan toplamda 9o saniyelik bir video ile birlikte stajyergirisimci@tugiad.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Video gönderimi için gereken durumlarda wetransfer veya benzeri dosya paylaşım sistemlerinden yararlanılabilir. Video içeriğinde adayın kendini isim soy isim fakülte ve bölüm bilgisi vererek tanıtması gerekmektedir. Yarışmaya bireysel veya en fazla 3 kişilik gruplar halinde başvurulabilir. Grup halinde yapılacak başvurularda grup üyelerinden en az birinin BAU öğrencisi olması zorunludur. Grup başvurularında başvuru sahiplerinden iş fikirleri Staja değer kabul edildiği takdirde sadece BAU öğrencisi olan katılımcının Staj hakkı mevcut olacaktır. Yarışma sonucu elde edilecek Staj hakkı başvuru sahibi BAU öğrencisine ait olup bir başkasına devredilmesi mümkün değildir. 2017-2018 ve 2018-2019 akademik yıllarında öğrenci olanlar tarafından yapılan başvurular kabul edilecektir.
 5. Yarışma ile ilgili tüm iletişimler katılımcının başvuru formunda bildireceği e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
 6. Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri iş fikirlerini, yarışmaya devam ettiği sürece bir başka yarışmaya ve/veya kuruma bildirmemeyi ve yarışma süresince yarışmada sunulan tüm iş fikirlerinin, fikri hakları da dahil olmak üzere tüm haklarının yarışmaya devam ettiği süre boyunca TÜGİAD’a, staj hakkı kazanan projelerin hakları ise TÜGİAD ve katılımcıya aittir. TÜGİAD ve Katılımcılar yarışma süresince katılımcılara ait iş fikirlerinin gizli kalacağını beyan ve taahhüt ederler.
 7. Katılımcılar, bu yarışma kuralları uyarınca yapmış oldukları başvurularında yer verdikleri iş fikrinin tamamen kendilerine ait olduğunu, iş fikrinin ilgili mevzuat hükümleri gereğince üçüncü kişilerin koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaati ihlal etmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.
Yarışma Sürecine İlişkin Kurallar
 1. Yarışma süreci dört aşamadan oluşur.
 2. Birinci aşamanın adı Ön Eleme aşamasıdır. Bu aşamada katılımcıların gönderdikleri videolar yarışma jürisi tarafından değerlendirilir. Kaç projenin finale kalacağına jüri üyeleri karar verir. Yarışma jürisi gereken hallerde ön eleme aşamasında tüm katılımcıları eleyebilirler.
 3. İkinci aşama katılımcıların yarışma jürisine sunum yaptıkları aşamadır. Sunum aşamasında, birinci aşamada belirttikleri iş fikrine ilişkin bir iş planı taslağı sunması gerekmektedir. İş planı formatına yarışma web sitesinden ulaşılabilir. Sunuma çağrılan katılımcıların istenen gün ve saatte sunum için belirlenen yerde bulunmamaları yarışmadan diskalifiye olma sebebidir.
 4. Yarışma jürisi sunum aşamasını tamamlayan adaylardan başarılı olanları seçecektir. Yarışma jürisi gereken durumlarda hiçbir başvuruyu seçmeme hakkına sahiptir.
 5. Yarışmanın üçüncü aşaması Staj aşamasıdır. Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren BAU öğrencisi katılımcı için bir staj programı belirlenecektir. Kaç katılımcının staj yapacağına, hangi katılımcının hangi TÜGİAD üyesi ile staj yapacağına, staj başlama ve bitiş dönemlerine yarışma jürisi karar verecek ve dereceye giren adaya bildirecektir. Staj süresi en az 2(iki) hafta olacaktır.
 6. Dereceye giren adaylardan girişimcilik stajını tamamlayanlar staj sonunda detaylı bir iş planı hazırlayacaktır.
 7. Yarışmanın dördüncü aşaması son değerlendirme aşamasıdır. Staj sürecini tamamlayan adayların iş planları yarışma jürisi tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme son değerlendirme aşaması olarak tanımlanmıştır.
 8. Yapılan son değerlendirme aşamasında staj dönemini de başarı ile tamamlayan girişimci adayları bir toplantı ile kamuoyuna ilan edilecektir.
 9. Son değerlendirme sonucunda başarılı olan ve ilan edilen iş fikirlerinin yatırıma uygun olup olmadığı konusunda ki ve iş fikrinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ile ilgili nihai takdir TÜGİAD’a aittir.
 10. Yarışmaya başvuran adaylar bu kuralların tamamını koşulsuz kabul etmiş sayılır.
 11. Yarışmayı düzenleyenler adaylara bildirmek koşulu ile yarışma kurallarında değişiklik yapabilirler.

Son Başvuru Tarihi ve Yeri:

Öğrencilerin başvuru formları ve video dosyalarını, 12/10/2018 tarihine kadar stajyergirisimci@tugiad.org.tr adresi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başlangıcı : 03 Mayıs 2018
Başvuru Son Tarihi : 12 Ekim 2018
Ön Eleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi : 12 Ekim 2018 - 01 Kasım 2018
Ön Eleme Sonuçları : 02 Kasım 2018
İş Planları Teslimi Son Tarihi :16 Kasım 2018
Sunum Aşaması : 07 Aralık 2018 - 14 Aralık 2018
Staj Hakkı Kazananların İlanı : 21 Aralık 2018
Staj Aşaması : 22 Aralık 2018 - 31 Mart 2019
Final Aşaması ve Seçim : 24 Nisan 2019

 • Girişimcilik Komisyonu